Forord

De tre købstæder er sammen med øerne og landsbyerne rygraden i vores kommune. Slagelse med alle uddannelserne. Naturskønne Skælskør med det levende kulturliv. Korsør med vandet og de maritime oplevelser i baghaven. Og vores øer og landsbyer, hvor fællesskabet har plads til alle.

Alt det skal vi bevare og udbygge. I forrige kommuneplan satte vi mange gode skibe i vandet, som har fokus på at styrke alle dele af vores kommune. De indsatser holder vi fast i med den nye kommuneplan. Nu handler det om at holde snuden i sporet, så vi kan fortsætte den positive udvikling i hele kommunen.  

Flere nye boligbyggerier er skudt op i de seneste år. De mange nye byggerier er med til at gøre vores kommune endnu mere attraktiv at flytte til og bosætte sig i, og det er der mange, som har opdaget. De mange nybyggerier er baggrunden for, at vi nu laver en boligpolitik som en del af kommuneplanen. Det er positivt, at vi ser så stor interesse for at bygge i vores kommune. Men det er ikke et succeskriterie blot at bygge nye boliger. Vi skal skabe rammerne for blandede og attraktive byer, hvor der er en variation af boligtyper, der er målrettet de målgrupper, vi ønsker at tiltrække. Boligpolitikken skal sikre, at vi skaber en bæredygtig boligudvikling i købstæderne, så vi får en god balance i kommunens demografiske udvikling.

Én ting er boligtyperne. Noget andet er, hvordan de nye boliger ser ud. Det er vigtigt, at det, der bygges i dag, fremstår i en kvalitet, som vi er stolte af – både nu og om 50 år. Derfor vil vi meget gerne styrke dialogen om arkitektur allerede i den tidlige planlægning af nye byggerier. Det er baggrunden for, at vi i første omgang har lavet en arkitekturpolitik for Slagelse by, som stiller skarpt på nogle overordnede principper, og som også forholder sig til, hvor man må bygge højt i Slagelse.

Traditionelt vedtager vi kommuneplanen sidst i valgperioden. Den her gang gør vi det i starten af valgperioden, så det siddende byråd kan være med til at føre visionerne fra kommuneplanen ud i livet, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi kommer hurtigt i gang.

Vi har visionerne på plads, og vi er klar til at gå i gang med at føre dem ud i livet. Med den nye kommuneplan er Slagelse Kommune parat til at møde fremtiden og gribe de muligheder, kommunen har.

God læselyst

Borgmester Knud Vincents

og

Formand for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget Stine Søgaard

Vil du vide mere

Retsinformation