2. Energi og teknik

Alle er afhængige af energi – vi skal have varme om vinteren, varmt vand til brusebadet og strøm i stikkontakten. Energiforsyningen i Danmark er under en hastig forandring og skal de kommende år baseres mere og mere på vedvarende energikilder som sol, biogas og vind. De tekniske anlæg, der skal formidle vand, varme og strøm til forbrugerne, er vigtige og skal sikres gennem kommuneplanlægningen.

I juni 2018 vedtog Regeringen sammen med Folketinget en ny energiaftale, som videreudvikler Danmarks internationale styrkeposition med fokus på vedvarende energi, øget energieffektivitet, energiregulering samt forskning og udvikling.

Regeringen indgik den 6. december 2019, sammen med 8 ud af 10 partier i Folketinget, en aftale om en ny National Energi- og Klimaplan. Planen fastsætter bindende mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 (set i forhold til niveauet i 1990), et mål om at opnå en netto-nuludledning af drivhusgasser senest i 2050 samt at fastsætte 5-årige delmål.

Med Slagelse Kommunes Bæredygtighedsstrategi (2020) vil kommunen arbejde ambitiøst for at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra kommunens geografiske område med 70 % inden 2030 og 2 % årligt fra kommunens egen drift. Kommunen vil bl.a. udarbejde en plan for fremtidens energisystem med mål om CO2 neutral energiforsyning i 2030, fremme energibesparelser i bygninger samt nedbringe CO2 fra transporten ved bl.a. at fremme el-transport.

Under dette tema er der retningslinjer for:

2.1 Antennemaster

2.2 Biogasanlæg

2.3 Kraftvarmeanlæg og varmeanlæg

2.4 Ledningsanlæg

2.5 Vindmøller

2.6 Store solenergianlæg

Vil du vide mere

Retsinformation