Rammebestemmelser

Rammer for lokalplanlægning er de områder, hvor der – generelt betragtet – kan bygges by. Nogle steder er allerede bebyggede. Andre steder er der mulighed for at bygge inden for den 12-årige planperiode.

Kommuneplanen udlægger rammerne for byudviklingen, der kan være både by- og sommerhusområder. Inden for de enkelte byområder skal der, når det kræves af lovgivningen, eller når byrådet ønsker det, udarbejdes lokalplan, når der skal bygges helt nyt, eller når anvendelsen af området skal ændres. Store dele af byområderne findes der allerede lokalplaner for i dag. De kan ses her.

Områderne udlagt til by og sommerhuse er på den måde delt op i mindre delområder, som i kommuneplanen kaldes rammeområder. Hvert af disse indeholder bestemmelser for bygningshøjde, tæthed, anvendelse mv. Nye lokalplaner skal som udgangspunkt overholde disse bestemmelser.

 

Vil du vide mere

Retsinformation