Bymønster

Slagelse er en sammensat kommune med hele 3 købstæder – Slagelse, Korsør og Skælskør, 9 mindre byer, som går under betegnelsen lokalbyer, og store landområder med adskillige landsbyer. Dertil kommer øerne - Agersø, Omø og Sprogø, hvoraf de to første er stærke lokalsamfund, og en række sommerhusområder langs kysten, som stadig flere borgere bebor året rundt. Denne sammensætning skaber et bymønster, hvor hver bytype spiller en særlig rolle og indgår i et gensidigt afhængigt netværk.

Købstæderne er hjem for størstedelen af kommunens arbejdspladser, kulturtilbud og detailhandel med hver deres særpræg. Slagelse er kommunens største købstad og et regionalt knudepunkt for uddannelse og detailhandel. Korsør er kommunens havneby med kant og kyst og Skælskør et kunst- og kulturmekka omgivet af natur.

Lokalbyerne ligger spredt i hele kommunen og spiller en dobbeltrolle som pendlerbyer til købstæderne og lokale knudepunkter med skole, fritidstilbud, dagligvarer og lignende tilknyttet et opland af landsbyer og landområder. Landsbyerne er små bosætningssamfund med hver deres lokale særpræg og identitet. Til sammen udgør lokalbyerne og deres opland af landsbyer, det der kaldes lokalområder, som hver har særlige karakteristika og styrker givet af deres geografiske placering og lokalegnens historie.

Slagelse Kommune har derfor meget at byde på, og der findes bosætningsmuligheder for en hver smag, uanset om man er til byliv, landidyl, hav-kig, lokale fællesskaber eller muligheden for at passe dig selv, eget parcelhus, by-lejlighed, rækkehus eller bofællesskaber. Omkring 69 % af kommunens borgere bor i de tre købstæder, mens omkring 10.000 indbyggere (12 %) bor i lokalbyerne, og de resterende 14.500 (19 %) indbyggere bor på landet, i landsbyerne, på øerne eller i sommerhusområderne. Befolkningstilvæksten er størst i og omkring Slagelse by og balanceret i resten af kommunen.

Da Slagelse både er en bykommune og en landkommune, varetager kommunen mange forskelligartede interesser og vilkår, og det er en vigtig prioritet, at det fortsat er attraktivt at bosætte sig, drive virksomhed og investere i hele kommunen. Strategisk betyder det, at Slagelse Kommune arbejder for at udbygge det gode samspil mellem by og land og styrke netværket af købstæder, lokalbyer, landsbyer, landdistrikter og øer for at sikre en bæredygtig udvikling af kommunen. Byerne skal derfor ikke være ens men udvikles med udgangspunkt i deres forskellige identiteter, så de supplerer hinandens tilbud og kvaliteter - det samme gælder de forskellige lokalområder.

Kommunens civilsamfund er en vigtig drivkraft i udviklingen og styrkelsen af de forskellige byer og lokalområders identiteter. Derfor inviteres borgere, foreninger og interessegrupper med i byudviklingen. I købstæderne findes engagerede bymidtegrupper, hvor repræsentanter for erhvervs- og foreningsliv inviteres til at komme med input og debattere byernes udvikling. I lokalområderne understøtter kommunen udvikling og innovation gennem borgerprocesser, hvor almindelige borgere og andre lokale aktører sammen sætter retningen for områders udvikling gennem eksempelvis lokale udviklingsplaner (LUP’er).

Vil du vide mere

Retsinformation