Lokalbyer

Der findes 9 byer i kommunen på mellem 400 - 2.500 indbyggere – Bisserup, Boeslunde, Dalmose, Flakkebjerg, Kirke Stillinge, Slots Bjergby, Svenstrup, Sørbymagle og Vemmelev. Byerne har en dobbelt funktion som pendlerbyer og opland til købstæderne men er også lokale knudepunkter i landdistrikterne, hvorfor de kaldes lokalbyer.

Lokalbyerne ligger spredt i hele kommunen og er typisk landsbyer, der er udbygget kraftigt fra 1945 og frem. De rummer essentielle services, som opfylder de almindelige hverdagsbehov - skoler, daginstitutioner, ældrepleje, idrætsfaciliteter og dagligvarer.  Lokalbyerne er derfor afgørende for sammenhængskræften i kommunens landdistrikter. I planperioden vil der være fokus at udvikle byerne, understøtte samarbejdet med omkringliggende landsbyer, fastholde services og tiltrække nye tilflyttere til lokalområderne for at skabe endnu stærkere lokalsamfund.

Vil du vide mere

Retsinformation