11.1 Det åbne land

Det åbne land har mange kvaliteter – både hvad angår bosætning og turisme. Slagelse Kommune vil i planperioden arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for oplevelser og overnatninger i det åbne land. Ud over en liste over nuværende hoteller og campingpladser beskrives de planlagte indsatser for at skabe merværdi inden for turisme i det åbne land.

11.1.1 Turismeinstitutionerne til overnatning i det åbne land fremgår af kortbilag 11.1.

11.1.2 Nye anlæg til turisme skal placeres i tilknytning til landsbyer eller sommerhusområder og skal tilpasses landskabet (jf. retningslinjerne under 9.4 Landskab) og områdets kontekst.

11.1.3 Ved placering af anlæg til turismeformål uden for byområderne skal eksisterende eller nye anlæg tænkes sammen, så faciliteterne kan bruges til flere forskellige aktiviteter.

11.1.4 Der kan indrettes ferieboliger/værelser i overflødiggjorte ejendomme i landzone.

Forlystelser
Slagelse Kommunes fire eksisterende forlystelser – Gerlev Legepark, Vikingeborgen Trelleborg, Arena Cirkusland og Panzermuseum East – ligger i det åbne land.

Gerlev Legepark
Gerlev Legepark tilbyder børn og unge, voksne og ældre leg, spil og aktiviteter i alle afskygninger ud fra en målsætning om at formidle, hvor meget leg og fysisk udfoldelse kan betyde for tilværelsen. Gerlev Legepark tilbyder mere end 130 forskellige lege og spil, som besøgende kan gå på opdagelse i og udforske i grupper eller enkeltvis.

Gerlev Legepark har løbende planer om udvidelse til flere lege og aktiviteter.

Vikingeborgen Trelleborg
Den 1000 år gamle vikingeborg Trelleborg er et af Nordens vigtigste fortidsminder, og borgen betragtes i dag som en af grundpillerne i samlingen af det danske rige. Borgen er opført af Harald Blåtand omkring år 980 og er den bedst bevarede og mest spektakulære af Harald Blåtands fem ringborge.

Museet ved Trelleborg, der ligger 6 km vest for Slagelse, fortæller vikingeborgens historie. Museet er velbesøgt og havde i 2019 80.000 besøgende og rummer en udstilling af de originale fund fra udgravningerne i 1930’erne og 1940’erne, der vidner om vikingernes liv på borgen.

Formidlingen af selve monumentet og de arkæologiske fund indgår i de nye formidlingstiltag, der er under udvikling i anlægsprojektet Ny Trelleborg, der arbejder på et nyt oplevelses- og videncenter, hvor det er planen at opføre dele af Den Genskabte Borg nord for det nuværende museum. Bag projektet står Slagelse Kommune, som har afsat 25 mio. kr. til udviklingen af Trelleborg i samarbejde med Nationalmuseet, der siden januar 2014 har drevet museet og desuden er ejer af monumentet og de arkæologiske fund.

Museet ved Trelleborg indeholder også arbejdspladser, museumsbutik og café og holder åben fra april til og med oktober.

Arena Cirkusland
Arena Cirkusland, som ejes af Cirkus Arena, er beliggende lige vest for landsbyen Årslev. Arena Cirkusland tilbyder varierede underholdning og giver publikum mulighed for at opleve cirkusrelaterede aktiviteter på ejendommen, hvor Cirkus Arenas vognpark og materiel opmagasineres sammen med deres cirkusdyr. Arena Cirkusland forventer i planperioden at udvikle og udvide cirkuslandet med flere aktiviteter og attraktioner samt mulighed for at overnatte.

Panzermuseum East
Panzermuseum East holder til i det åbne land på grænsen til Sorø Kommune. Der er tale om et eksisterende militærhistorisk museum, som drives privat og har en støtteforening FBKK (Foreningen for Bevarelse af Koldkrigs Køretøjer). Museet har særligt fokus på krigsmateriel fra koldkrigstidens Østbloklande. Museets udstilling foregår i ejendommens nedlagte landbrugsbygninger, hvor der også er indrettet en cafe, museumsbutik og et værksted. Samtidig foregår der museumsrelaterede aktiviteter på ejendommens åbne terræn.

Overnatning
Der er en bred vifte af muligheder for overnatning i det åbne land. Der er både mulighed for at sove under åben himmel, på en campingplads, på en bondegård, på et gods eller på hoteller tæt på byområder. Hoteller og feriecentre bliver alle anvendt til erhvervsturisme, som står for en stor del af overnatningerne i Slagelse Kommune.

Erhvervsturismesamarbejdet skal styrkes og gerne udbygges. Campingpladser står for en stor del af fritidsturismen. 

I det åbne land findes følgende overnatningsmuligheder:

Hoteller og feriecentre:

  • Vilcon Konferencegård
  • Vilcon Golfhotel
  • Gyldenholm Gods

Campingpladser:

  • Campinggården Boeslunde
  • Lystskov Camping, Korsør

Andet:

  • B&B steder
  • Bondegårdsferie / landboturisme
  • Primitive lejrpladser / shelterpladser

Autocampere har mulighed for at overnatte på de fleste af kommunens campingpladser.

Spredt i det åbne land findes mange B&B (bed and breakfast) steder samt muligheder for bondegårdsferie eller primitiv overnatning i medbragt telt eller i et shelter. Det vurderes, at det åbne land er velforsynet med mange forskellige slags overnatningsmuligheder.

Overflødiggjorte bygninger i landzone kan ibrugtages til blandt andet bolig, butik, cafe mv., hvilket kan vise sig at være givtigt i forhold til at opretholde vækst i turismen i det åbne land.

I forhold til erhvervsturisme foregår der en fælles markedsføring af kommunens overnatningsmuligheder. I forhold til fritidsturisme skal der arbejdes med at synliggøre overnatningsmuligheder.

Oplevelser
Det åbne land i Slagelse Kommune indeholder mange og forskelligartede oplevelser. Nogle af disse er steder som gravhøje, helligkilder, kirker, herregårde, landsbyer, natur og museer. Andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet.

Fortællingerne er ofte knyttet til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne. Det er vigtigt at udbrede kendskabet til disse kulturhistorisk vigtige steder og fortællinger – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden.

I det åbne land foregår der året igennem flere events. De bliver som hovedregel arrangeret af lokale ildsjæle og foreninger, som gennem årene har erhvervet en erfaring i netop deres event.

Mange af disse events gentages årligt og trækker mange mennesker til kommunen. Det er vigtigt, at ny planlægning tager hensyn til de faciliteter, som disse events bruger og har behov for til at kunne gennemføre deres arrangement. Events kan f.eks. være Kongens Togt, festuger og kulturdage samt Sørbymarked og Vikingefestival.

Turistpolitiske overvejelser