9. Natur og landskab

Naturen og landskabet er vigtige omdrejningspunkter i kommunens udvikling. Landskabet er storslået, naturen er rig, og tilsammen giver alt det grønne et perfekt udgangspunkt for at bo og leve i Sjællands sydvestlige hjørne. Naturen skal både beskyttes og benyttes. Det er en tynd line, der skal balanceres på, når kommunen administrerer og forvalter natur og landskab.

Under dette tema er der retningslinjer for:

9.1 Geologi

9.2 Internationale beskyttelsesområder

9.3 Kystnærhedszone

9.4 Landskab

9.5 Lavbundsarealer

9.6 Grønt Danmarkskort

9.7 Skovrejsning

9.8 Større uforstyrrede landskaber

9.9 Naturpark

Vil du vide mere

Retsinformation