12. VVM anlæg

En række større anlæg og projekter skal vurderes i forhold til deres mulige konsekvenser for miljøet. I så fald skal der udarbejdes en såkaldt miljøkonsekvensvurdering (VVM-redegørelse), som er en omfattende vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af et anlæg eller projekt.

Nogle anlæg og projekter skal altid gennemgå en miljøkonsekvensvurdering. Andre anlæg og projekter skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering, hvis de påvirker det lokale miljø væsentligt.

I visse tilfælde ledsages en miljøkonsekvensvurdering af et kommuneplantillæg. I disse tilfælde kan miljøkonsekvensrapporten med fordel udvides, så den også omfatter miljøvurderingen af kommuneplantillægget.

Under dette tema er der retningslinjer for:

12.1 VVM anlæg

Vil du vide mere

Retsinformation