3. Fritid

Kultur, oplevelser og bevægelse er vigtige rammevilkår for både bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Slagelse Kommune har gode forudsætninger for at tilbyde mange forskellige fritidsaktiviteter i både byerne og i det åbne land, ved vandet, langs marker og i skovene. Visse fritidstyper kræver særlige anlæg, som det er vigtigt at sikre plads til.

Under dette tema er der retningslinjer for:

3.1 Friluftsliv ved vandet

3.2 Golfbaner

3.3 Kolonihaver

3.4 Naturskole

3.5 Stier

3.6 Idræts- og fritidsfaciliteter

3.7 Støjende fritidsanlæg

Andre typer af fritidsanlæg fremgår af kommuneplanrammer for de enkelte områder.

3.0.1 Friluftslivets anvendelse af naturen skal som hovedregel tage hensyn til beskyttelse af plante- og dyrelivet samt kulturminderne.

3.0.2 Udviklingen af fritidsområdet i Slagelse Kommune skal så vidt muligt tage udgangspunkt i eksisterende anlæg.

3.0.3 Offentlighedens adgang til landskabet, herunder strande, skove, naturområder og fortidsminder skal udbygges.

Vil du vide mere

Retsinformation